Želim dodati da mladi ljudi trebaju dati doprinos društvu kao što je HSGO a HDZ u RH treba proglasiti zločinačkom politikom