We verdedigen een verhoging van het budget voor onderzoek en ontwikkeling in het volgende meerjarig financieel kader, met toewijzing op basis van excellentiecriteria.We bepleiten hiervoor een hervorming van het EU-budget, met focus op de kerntaken. Er komt een shift van landbouw- en cohesiebeleid naar innovatie, digitalisering, grensoverschrijdende infrastructuur, migratiebeheer en veiligheid/defensie. Er is dus geen verhoging van het Europese budget nodig, wel een toekomstgerichte hervorming.Het was op aangeven van de N-VA dat Vlaanderen en België met betrekking tot het MFK 2021 2027 onderzoek en ontwikkeling als prioriteit naar voren schoven. Als het van ons afhangt zal dat opnieuw het geval zijn voor het volgende MFK.Gezien het centrale beheer van Horizon is het een gemakkelijke kandidaat om op te besparen of middelen door te verschuiven tijdens de lopende begrotingsgesprekken wanneer nieuwe beleidsprioriteiten gefinancierd moet worden. N-VA laakt deze praktijk en wil daarom zeker een voldoende oog voor budget voor horizon Europe.