We verdedigen een toekomstgerichte shift in het budget als onderdeel waarvan we een budgetverschuiving van landbouw en cohesiebeleid naar (onder meer) onderzoek, ontwikkeling en innovatie voorstellen. Het voortouw nemen inzake onderzoek, ontwikkeling en innovatie is de beste garantie voor groei en jobs naar de toekomst toe – bovendien ook de beste garantie voor een realistische duurzame transitie.We vinden dat leerkrachten, docenten en onderzoekers de kans moeten krijgen om te blijven deelnemen aan Europese onderzoeks- en onderwijsprogramma’s, los van eventuele conflicten tussen hun beleidsmakers en de EU.We willen van de EU verder een echter innovatieleider maken, bijvoorbeeld door wetgevende en juridische obstakels te vermijden bij de ontwikkeling van nieuwe technieken. Via regelluwe experimenteerzones stimuleren we innovatie.De sterkte van bijvoorbeeld het horizon programma is dat het gebaseerd is op het excellentieprincipe. We willen daar niet van afwijken en passen voor oproepen om bijvoorbeeld een geografische verdeling in te voeren voor lidstaten die een lagere return scoren.

Share this post :