Ukoliko naši kandidati budu izabrani u Europski parlament snažno će se zalagati i lobirati kod svih koji mogu utjecati za nastavak rada na osiguravanju adekvatnih resursa i strateškog usmjerenja za programe inovacija i istraživanja.

Share this post :