Programma’s zoals Erasmus + of Horizon zijn initiatieven met een bewezen toegevoegde waarde voor heel de Europese Unie. Via de bovenvermelde verschuiving in het budget willen we het Europese budget meer richten op onderzoek en innovatie, alsook op grensoverschrijdende topinfrastructuur. We zien grensoverschrijdende samenwerking als een extra hefboom om (economische) meerwaarde te creëren. Een goed voorbeeld is de verdere samenwerking die we nastreven met Nederland om een Vlaams-Nederlandse Chipsvallei te creëren die de unieke kennis in de regio combineert om onder meer via start ups en spin offs meer toegevoegde waarde, investeringen en kwalitatieve jobs te creëren.We hebben ons ook sterk ingezet om ook post-Brexit de samenwerking met de Britse universiteiten en kennisinstellingen enerzijds en de Europese Unie anderzijds opnieuw gestalte te doen geven.

Share this post :