Programi poput ‘Proširenje sudjelovanja i širenje izvrsnosti’ su izuzetno važni za uravnoteženje razvojnih prilika unutar Europske unije, posebno usmjereni na zemlje EU-15 i zemlje kandidate. Ovi programi ključni su jer ne samo da jačaju suradnju, već i efikasno smanjuju regionalne nejednakosti, čime grade čvršću i jedinstveniju Europu. U budućnosti, očekujem da će EU nastaviti usvajati politike koje promiču ekonomsku koheziju i socijalnu inkluziju. To bi moglo obuhvatiti inicijative usmjerene na digitalnu transformaciju i ekološke promjene, koje su od ključne važnosti za modernizaciju europskih ekonomija. Također, jačanje obrazovnih i istraživačkih mreža između manje razvijenih regija bi moglo biti na dnevnom redu, kao i poticanje interregionalne suradnje i mobilnosti mladih i radne snage. Ovakve mjere ne samo da bi pomogle u smanjenju regionalnih dispariteta, već bi i poticale osjećaj zajedništva i solidarnosti između članica, što je od presudne važnosti za dublju i održivu integraciju unutar Europe.

Share this post :