Parlamentet bör uppmärksamma risken för forskningssäkerheten och arbeta för åtgärder på EU-nivå, så som förbättrat samarbete kring cybersäkerhet.