Parlament je i onako fiktivna tvorevina naivnih pojedinaca dok glavnu ulogu u teatru imaju predsjednici velikih korporacija