Kao stranka, svjesni smo brojnih izazova s kojima se suočavaju mladi istraživači u Republici Hrvatskoj, uključujući neizvjesnost zaposlenja i ograničene mogućnosti za profesionalni razvoj izvan akademske sfere. Stoga se zalažemo za poboljšanje financijskih i socijalnih uvjeta mladih istraživača osiguravajući stabilno financiranje istraživačkih projekata, što uključuje adekvatne plaće i socijalnu sigurnost. Osim toga, poticat ćemo međusektorsku mobilnost i poduzetništvo kroz suradnju s industrijskim partnerima i stvaranje inovacijskih inkubatora koji će podupirati transfer znanja i tehnologije.Također, podržavamo inicijative koje promiču otvorenu znanost, omogućavajući mladim istraživačima veću vidljivost i priznanje njihova rada. To uključuje i reformu sustava ocjenjivanja istraživača kako bi se omogućilo vrednovanje širokog spektra istraživačkih aktivnosti koje doprinose društvenom i gospodarskom razvoju. Važan segment našeg djelovanja bit će i jačanje međunarodne suradnje, što mladim istraživačima omogućava razmjenu znanja i iskustava te poboljšava njihove karijerne perspektive i pristup globalnim mrežama.Vjerujemo da je za održivost i razvoj istraživačkog sektora ključno stvaranje poticajnog okruženja koje ne samo da zadržava mlade talente u zemlji već i privlači nove. Kao stranka, posvećeni smo implementaciji ovih mjera u suradnji s akademskom zajednicom, industrijskim sektorom i međunarodnim partnerima, osiguravajući tako bolju budućnost za sve mlade istraživače u Hrvatskoj.Za rješavanje tih pitanja potrebno je donošenje sasvim novog zakona koji regulira znanost i visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj koji bi usvojio sve preporuke Komisije 2005/251/EZ o Europskoj povelji za istraživače i o Kodeksu ponašanja za zapošljavanje istraživača.