Kao hrvatska politička stranka, želimo naglasiti da je razvoj znanosti, istraživanja i inovacija ključan segment za napredak Republike Hrvatske. Smatramo da je za ostvarenje značajnijeg napretka u ovim područjima prijeko potrebno provesti temeljite promjene u postojećem zakonodavstvu koje regulira znanost i visoko obrazovanje. Trenutni zakoni predstavljaju ograničavajući faktor koji koči razvoj i potrebno ih je hitno revidirati kako bi se stvorili uvjeti za slobodan i neovisan razvoj znanstvene i akademske zajednice. Također, zalažemo se za rigorozno provođenje zakona u institucijama znanosti i visokog obrazovanja. Važno je uvesti red i zakonitost u rad Hrvatske agencije za znanost i visoko obrazovanje te eliminirati politički utjecaj s visokih učilišta i znanstvenih institucija. Smatramo da politička okupacija ovih institucija predstavlja značajnu prepreku za bilo kakav ozbiljan napredak u znanstveno-istraživačkom razvoju i inovacijama u našoj zemlji. Ovi koraci su nužni ne samo za osiguranje kvalitete i konkurentnosti hrvatske znanosti i obrazovanja, već i za osnaživanje Hrvatske kao države koja je sposobna odgovoriti na suvremene izazove i iskoristiti prilike koje nudi globalno znanstveno i tehnološko okruženje.