Jag tycker dessa typer av program är mycket bra och viktiga. Samarbete för gemensam förbättring är en grundpelare för EU, och bör genomsyra hela vårt arbete. EU bör fortsätta arbeta aktivt med europeisk integration och för att öka informationsbyte och samarbete inom forskning och andra områden.