Jag anser inte att EU:s MFF behöver öka nämnvärt, utan vill istället se en omprioritering i budgeten där till exempel en mycket större andel går till klimatåtgärder. Jag vill fortfarande se att EU och medlemsstaterna arbetar för att nå målet på 3% av BNP till forskning och innovation.

Share this post :