ITRE-utskottet är viktigt för Miljöpartiet och vi har följt arbetet i det utskottet noggrant denna mandatperiod, med Jakop Dalunde som suttit både i ITRE-utskottet och på STOA-panelen. Vi får se hur förhandlingarna går nästa mandatperiod efter valet, men Miljöpartiets tredjenamn, Isabella Lövin, har uttryckt sitt intresse av att sitta i ITRE-utskottet. Oavsett hur det blir med platser i utskotten har vi gott samarbete inom den gröna partigruppen som gör att vi kan vara involverade i utskottsarbete även när vi inte sitter i det specifika utskottet, och Miljöpartiet kommer fortsätta följa arbetet i ITRE-utskottet.