In de ITRE-Commissie en het STOA-panel komen zaken aan bod die de N-VA van nabij opvolgt. De verdeling van de parlementsleden over verschillende commissies hangt echter af van verschillende onzekere factoren (verkiezingsresultaat, Europese fractievorming,…). Het is daarom moeilijk vooroplopen op de verdeling van de commissieleden.