Forskningen gynnas av ett brett kunskapsutbyte och EU har mycket att vinna på att ge forskare som vill arbeta Europa bra arbetsvillkor. För mig är det en självklarhet att alla arbetare på samma arbetsplats ska ha samma arbetsvillkor och det gäller inte bara på själva arbetsplatsen utan även tillgången till de olika trygghetssystem som landet erbjuder. Det är också viktigt att vi värnar den fria rörligheten och gör det enklare för kvalificerad arbetskraft att få arbetstillstånd. Därför kommer vi följa genomförandet av den politiska överenskommelsen noggrant.