Forskning och innovation har en viktig roll att spela i europeiska integrationen, det är ett område där integration redan sker till en stor del och det måste vi främja. Utbyte i forskning och innovation främjar hela våra samhällen.