EU och Ukraina har ett långvarigt samarbete kring högre utbildning och forskning, och det måste bevaras. EU:s stöd för återhämtning måste också ha riktade åtgärder för att stötta just högre utbildning och forskning. Vi vill även att EU i sitt arbete tar i akt andra rekommendationer från European University Association om hur Ukrainas universitet bör stöttas, som genom interinstitutionella partnerskap, digitala utbyten och samarbeten, och möjliggörande av platser på universitet för ukrainska akademiker och studenter.