EU behöver kraftsamla för forskning för att hitta morgondagens lösningar, inte minst är den pågående klimatkrisen och hur vi på bästa sätt hanterar den och alla dess konsekvenser, faktorer som kräver enormt mycket forskning! Vi står inför mänsklighetens största utmaning och vi är i stort behov av forskning som kan lägga grunden för den nya teknik och samhälleliga lösningar klimatomställningen kräver. Vi behöver öka våra samhällens resiliens och det kommer kräva mängder av forskning.