Dijelimo zabrinutost STOA panela o padu akademske slobode, što predstavlja ozbiljnu prijetnju ne samo za akademsku zajednicu, već i za šire društvo. Republika Hrvatska novim Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti snažno je ograničila akademske slobode i vratila profesore i istraživače u okvire snažne političke kontrole, direktno utičući na izbore akademskih čelnika i općenito na kadrovsku politiku visokih učilišta i znanstvenih instituta, imenujući političare u Savjete Sveučilišta, kadroviranjem Matičnih odbora javnim pozivima Ministarstva znanosti koristeći Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj kao pokriće za političko kadroviranje neovisnih tijela. Na mjestu ravnatelja Agencije za znanost i visoko obrazovanje od strane Kancelara i njegove Vlade imenovana je osoba bez uvjeta za imenovanje na tu važnu dužnost, tako da su svi postupci akreditacija akademskih i znanstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj nezakoniti. Nezakonitost imenovanja ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje utvrdio je Državni inspektorat, međutim ministar i Vlada održavaju nezakonito stanje u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje. Najgore u tome je što tako nezakonito stanje ne propituje Europska komisija, čelnici ENQA-e, niti drugih europskih tijela nadležnih za znanost i visoko obrazovanje. Na čelu Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje nalazi se osoba protiv koje je podignuta optužnica za kriminal na Sveučilištu, a da država direktno štiti takvo stanje govori i činjenica da je član Upravnog vijeća i državni tajnik za znanost i visoko obrazovanje koji bi trebao u ime Vlade održavati zakonitost a on je zaštitnik nezakonitih radnji. Matični odbor za interdisciplinarno područje (znanost, umjetnost) opstruira izbor politički nepodobnih profesora u znanstvena zvanja a otvoreno se protivi i provođenju pravomoćnih i izvršnih presuda Upravnog suda dosuđenih u korist profesora, što je kriminal bez presedana u visokom obrazovanju, još ne viđen u europskim demokracijama. Na profesore i znanstvenike se odnose opći propisi o radu tako da znanstvenici i profesori u naponu intelektualne snage, sa 65 godina života, moraju otići u mirovinu, a samo politički podobnima se može produžiti radni odnos, a što je još gore znanstvenicima i profesorima odlaskom u mirovinu prestaje status znanstvenika čime im je onemogućeno da još dugo vremena učestvuju u najsloženijim istraživačkim projektima i u razvoju inovacija.S obzirom na naprijed navedeno, smatramo potrebnim jačati pravne i institucionalne mehanizme koji štite akademsku slobodu u Republici Hrvatskoj, međutim to neće biti moguće bez intervencije Europske komisije i drugih nadležnih tijela Europske unije, s obzirom da se akademske i znanstvene slobode guše zakonima hrvatske Vlade.Pozivat ćemo Europski parlament i druge relevantne institucije da se aktivno uključe u ovo pitanje, te promiču politike koje osiguravaju slobodno i neometano provođenje znanstvenih istraživanja, kao i zaštitu akademskih sloboda u Republici Hrvatskoj kroz izmjenu zakonskih rješenja i stalni monitoring.