Den akademiska friheten är en demokratisk grundpelare, och är otroligt viktigt för att säkerställa fungerande, revolutionerande och oberoende forskning och studier. Därför vill jag att EU stärker skyddet för den akademiska friheten inom EU, för dess egenvärde och för att motverka de oroväckande trender vi ser av krafter som vill det motsatta. Jag vill också att EU jobbar för att förbättra den akademiska friheten även utanför våra gränser.