De O&O intensiteit van het Vlaams Gewest bevindt zich boven de 3% doelstelling (met name op 3,65% van het BBP voor 2021). We zijn voorstander van het toewijzen van een groter deel van het EU budget aan onderzoek en innovatie. Dit impliceert echter geen verhoging van het Europese budget (dat momenteel geen 3% van het EU BBP bedraagt). Het is aan de lidstaten om op dit vlak hun ambities op te schroeven.