De N-VA onderschrijft het belang van academische vrijheid en zal deze te allen tijde actief verdedigen als een van de belangrijkste pijlers van onze democratische rechtstaat. Om die reden kan de N-VA evenwel nooit akkoord gaan met voorstellen die deze vrijheid – in eender welke richting – trachten te reguleren en begrenzen. Het enige kader ter bescherming van de academische vrijheid is dat er geen kader is.