De EU ondersteunt Oekraïne nu reeds op verschillende manieren. Zo is de EU Faciliteit voor de Heropbouw van Oekraïne gebaseerd op verschillende pijlers (Oekraïneplan, investeringskader en toetredingshulp) en voorziet het in €50 miljard aan steun.De EU heeft reeds verschillende projecten gesteund om Oekraïense jongeren mee te helpen opleiden en vormen. Via het Erasmus + worden bijvoorbeeld uitwisselingsprogramma’s ondersteund, kunnen Oekraïense jongeren hun studie in de EU verder zetten of deelnemen aan andere projecten. Een recente publicatie (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/60f108ce-be59-11ee-b164-01aa75ed71a1/language-en ) geeft een goed idee van enkele van deze projecten.