De EU heeft hier al stappen ondernomen met de Richtlijn van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten. Deze werd omgezet in de Vreemdelingenwet.Onderzoekers kunnen hier lang verblijf aanvragen en bovendien zijn er ook nog mogelijkheden van kortetermijn- en langetermijnmobiliteit, wat betekent dat de onderzoeker in een andere EU-lidstaat een deel van zijn onderzoek ook in België kan uitvoeren.Na het afronden van dat onderzoek of de studies bestaat er ook zoiets als een “zoekjaar” om werk te zoeken of een onderneming op te richten. Elke vreemdeling heeft bovendien na min. 5 jaar legaal verblijf recht op een permanente verblijfsvergunning, indien men aan de voorwaarden voldoet.Als N-VA willen we de focus leggen op actieve migratie, zoals kennis- en arbeidsmigratie. Toptalenten willen we kost wat kost aantrekken in ‘the war for talent’ om ons als aantrekkelijkste innovatieve regio in de markt te zetten met snelle en performante procedures. Deze aanvragen moeten bovenaan de stapel terecht komen en via een fast track-procedure behandeld worden. Dat is nu niet zo. Doordat zo’n aanvraag voor een gecombineerde werkvergunning nu door zowel door de Vlaamse (wat betreft de arbeidsvoorwaarden) als de federale (voor de veiligheidscheck en toegang tot grondgebied) administraties moet behandeld worden, verliezen wij én de onderzoeker kostbare tijd. Hoogtijd om de volledige bevoegdheid in Vlaamse handen te leggen.

Share this post :